Dobrodošli na moj blog!

Ja sam Jelena Milošević i drago mi je što ste ovde. Diplomirana pravnica sam po obrazovanju, poslovna žena, blogerka, biznis konsultant. Strastvena putnica, zaljubljena u pisanje, čitanje i ručne radove. Leskovčanka po rođenju, na niškoj adresi. Danilova mama i Ivanova supruga.
Kreativna preduzetnica koja se na delu uverila u moć obrazovanja, znanja i rada, koji su moje “veruj” na poslovnom planu. Upravo zahvaljujući sopstvenom iskustvu čvrsto verujem u to da svaka žena poseduje talenat i znanja koji joj mogu omogućiti ostvarivanje egzistencije u vremenima koje karakteriše neuposlenost. Kroz svoj projekat “Ženoobrazovanje” spremna sam da to i dokažem, pomažući ženama da otkriju, razviju, pokažu i unovče svoje talente i znanja.
Moje teme su karijera, posao, hobiji i rad od kuće i na internetu, preduzetništvo, veštine i samoobrazovanje, putovanja sa malim detetom, romantična putovanja udvoje, kreativnost, žene koje su uspele i one koje će tek uspeti. Na ovom blogu posvetiću se putovanjima, dok o ostalim temama možete čitati na mom drugom blogu.

Pravu moć putovanja i uživanje u svim čarima upoznala sam pored svoje porodice. Verujem da su putovanja dragocena iskustva tek kada imate s kim da ih podelite.

O BLOGU

Pasionirana mama putnica, mali Danilo i hrabri tata u potrazi za avanturama. Koje su destinacije pogodne za putovanja sa bebom i sve što treba da znate o pakovanju i putovanju sa bebom / malim detetom, pročitaćete ovde. Radi provereno, kad vam Danilo kaže. Mapiraću gradove i najbolja mesta za vikende. Otkriću vam lepote mog kraja, istraživaćemo najbolja izletišta Niša i 100km oko Niša. Pokazaću vam zasto su važna romantična putovanja u dvoje, kako utiču na brak. Znam kako na brak utiče tempo koji nam savremen život diktira. Verujem  da medeni mesec u braku treba svi da imaju, jednom ili dvaput godišnje. Očekuju vas zanimljivosti iz zemlje i sveta.

„Najbolje priče ispisane su na stranicama pasoša“. Mi smo tek počeli sa pisanjem naše priče…[:en]Welcome, I’m Jelena Milosevic. A creative entrepreneur and passionate traveler.

The best stories are found between the pages of a passport. I love to write and travel, and this blog is my traveling story. You can read more about me here.

Welcome to my blog! I’m Jelena Milosevic and I’m glad you’re here. I am a graduated lawyer, a businesswoman, a blogger and a business consultant. I’m a passionate traveler, in love with writing, reading and handworking. I was born in a Leskovac, but I live in Niš. Daniel’s mother and Ivan’s wife.

A creative entrepreneur who is convinced of the power of education, knowledge and work, which are my „gods“ on the business plan. Thanks to my own experience, I hardly believe that every woman has the talent and knowledge that can enable her to progress in times characterized by jobless. Through my „Women’s Education“ project, I am ready to prove it by helping women discover, develop, show and cash their talents and knowledge. My topics are career, work, hobbies and home-based work on the Internet, entrepreneurship, skills and self-education, trips with a young child, romantic travels, creativity, women who succeeded and those who will succeed. On this blog I will dedicate myself to travels, while other topics can be read on my other blog.

I met the real power of traveling and enjoying besides my family. I believe that the trips are valuable experiences only if you have someone to share with.

ABOUT A BLOG

Passionate mom passenger, little Danilo and brave dad in search of adventures. What destinations are suitable for traveling with the baby and everything you need to know about packing and traveling with a baby/small child, you will read here. It’s working, when Danilo tells you. I’ll map cities and the best places for weekends. I’ll discover you the beauty of my place, we will explore the best destination for picnic in Niš and 100 km around Niš. I’ll show you why romantic journeys are important and how they affect marriage. I know how modern life affects marriage. I believe that everyone should have a honeymoon, once or twice a year.

Expect interesting news about the all world.

“The best stories are found between the pages of a passport”. We just started writing our story.[

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *